Amaçlarımız

Uluslararası boyutta faaliyette bulunan EED, Türk enerji sektörünü dünya ile kucaklaştırmayı amaçlamaktadır.

Enerji Ekonomisi Derneği’nin misyonu ve vizyonu aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

MİSYON:

Enerjinin verimli, akılcı, temiz, ucuz, güvenilir üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgili araştırma, teknoloji, tecrübe ve politikaların tartışılabileceği bir platform oluşturmak. Bu konularda görüş oluşturma, eğitim, tanıtım ve bilgi aktarma faaliyetlerini gerçekleştirmek.

VİZYON:

Enerji Ekonomisi alanında Türkiye’de öncü, saygın ve ilk akla gelen dernek olmak.

Derneğin stratejk amaçları ve bunlar ışığında belirlenen hedefleri ise aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

STRATEJİK AMAÇLAR

 • Enerji Ekonomisi Derneği’nin tanınırlılığını artırmak.
 • Enerji Ekonomisi Derneği’nin üye sayısını artırmak.

STRATEJİK HEDEFLER

 • Senede en az üç seminer düzenlemek.
 • En az 100 katılımlı elektronik bir tartışma grubu oluşturmak.
 • Senede en az dört tane duyuru (süreli yayın taraması) yapmak.
 • Beş yıl içerisinde geniş katılımlı uluslararası bir konferans düzenlemek.
 • Beş yıl içerisinde sektördeki1 büyük oyuncuların en az yarısına ulaşmak.
 • “Enerji Pazarları ve Politikaları” (EP)2 Çalışma Grubu’nu oluşturmak.
 • “Enerji ve Çevre” (EÇ)3 Çalışma Grubu’nu oluşturmak.

 Tanımlar:

 1. Sektör:Enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı, tüketimi, tasarruf ve geri kazanımı ile ilgili tüm faaliyetler, kişiler ve kuruluşlar.
 2. EP Çalışma Grubu:yıllık talep analizleri yapan, planlama ve risk yönetimi için trend analizleri ve tahminleri yapan, genel olarak yatırım ve teknoloji konularını içeren enerji politikaları yorumları ve analizleri yapan çalışmaları araştıran ve bulduklarını üyelerin dikkatine sunarak tartışma ortamı oluşturan Çalışma Grubu.
 3. EÇ Çalışma Grubu:İklim değişikliği ve yaptırımları çerçevesinde enerji-çevre ilişkisini tanımlayan, fırsat ve tehditleri tespit eden, politikaların oluşturulmasın ve yürütülmesine katkıda bulunan çalışmaları araştıran ve bulduklarını üyelerin dikkatine sunarak tartışma ortamı oluşturan Çalışma Grubu.
Bizimle İletişime Geçin

Bizimle İletişime Geçin

Derneğimizle alakalı daha detaylı bilgiye ulaşmak veya taleplerinizi iletmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz!

Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz!