Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC) Başkanı Dr. Rajendra K. Pachauri 20 Mayıs 2013 tarihinde Enerji Ekonomisi Derneği’nin konuğu olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde bir seminer vererek İklim Değişikliği’ne ilişkin son bulguları açıkladı. Dr. Pachauri, konuşmasında küresel iklim değişikliğinin etkilerinin günümüzde görülmeye başlandığını, olağanüstü sıcak hava dalgaları ve sel felaketleri gibi doğal afetlerin daha sık görülmesinin atmosferdeki sera gazı birikiminin bir sonucu olduğunu anlattı. İklim değişikliği önlenemezse olumsuz etkilerin artarak devam edeceğini, tarımsal verimliliğin düşerek gıda güvenliğini tehdit edeceğini, sel ve fırtınaların yıkıcı ve can alıcı olacağını belirtti. İklim değişikliğinin önlenmesinin maliyetinin korkulacak kadar yüksek olmadığını, ekonomik büyümeden bir yıl fedakarlık edilerek bunun sağlanabileceğini ifade etti. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin önümüzdeki 20-30 yılda yaygınlaşmasının beklendiğini, bununla birlikte teknoloji ve altyapı harcamalarının artacağını belirten Pachauri, bu sürecin hızlandırılmasında politikaların önemli bir rolü olduğunu kaydetti. Pachauri, iklim değişikliğinin ekonomik büyüme kaygısının önüne geçmesi gerektiğine vurgu yaparak konuşmasını Mahatma Gandhi’nin “Ters yöne gidiyorsan hızın bir anlamı yoktur” sözü ile bitirdi.

Basın Haberleri

http://www.bianet.org/bianet/toplum/146731-dunya-gelirinin-yuzde-3-u-iklim-degisikligini-onleyebilir
http://www.dunya.com/obama-insanligi-kurtarabilecek-mi-152050yy.htm
http://www.dunya.com/birinci-derece-sorumlu-insan-192580h.htm
http://www.dunya.com/obama-insanligi-kurtarabilecek-mi-152050yy.htm
http://www.enerjivetesisat.net/enerji-haberleri/yenilenebilir-kaynaklar/2989-klim-deiikliienerji-cevre-konferans
http://www.yesilekonomi.com/surdurulebilirlik/bizi-kurtaracak-olan-yenilenebilir-enerjidir
http://www.gezegenimiz.com/NewsDetail.asp?idHaber=7084

Görsel Yayın Haberleri

http://www.dunyaekonomi.tv/11/kuresel-isinma-ile-mucadele/2944

Etkinlikten Kareler