Yenilenebilir Enerji Çalıştayı

 

29 Nisan 2016 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde “Yenilenebilir Enerji Tarifeleri, Etkileri ve Gelecek Planları: AB Tecrübeleri ve Türkiye Öngörüleri” başlıklı çalıştay düzenlenmiştir. İki bölümden oluşan çalıştayın ilk kısmı Prof.Dr. İlhan Or’un oturum başkanlığı altında yürütülürken; Prof.Dr. Georg Erdmann (Berlin Teknik Üniversitesi, Alman Enerji ve Ekonomi Bakanlığı “Geleceğin Enerjisi” izleme komisyonu üyesi) ve Prof. Dr. Samuele Furfari (AB Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü) sunumları ile Almanya yenilenebilir enerji tarifeleri gelişimini ve AB politikalarını aktarmıştır. Başkanlığını Dr.Oğuz Can’ın yürüttüğü ikinci oturumda; Türkiye’den Yenilenebilir Enerji Sektör temsilcileri mevcut durum ve gelişim alanlarına dair paylaşımlarda bulundu. GÜRİŞ Genel Md. Yrd. Sayın Ali Karaduman Jeotermal enerjisi merkezli, TUREB: Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Sayın Mustafa Atasever Rüzgar enerjisi ve GÜNDER: Uluslararası Güneş Enerjisi Derneği Başkanı Sayın Dr. Kemal Bayraktar ise Güneş Enerjisi mevcut durum, projeksiyonlar ve sektörel gelişim alanlarına dair değerlendirmelerde bulunmuştur.

 

Basın Özeti

Basın Haberleri