Enerji Ekonomisi Derneği (EED), Türkiye’nin farklı üniversitelerinden enerji ekonomisi konularındaki çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlerin önderliğinde 15 Şubat 2005 tarihinde İstanbul’da kuruldu. Akademik kökenli başlangıç yapısı uzun vadede sektörün her kesiminden üye çekilmek suretiyle genişletilerek EED’nin sektörün etkin bir sivil toplum örgütü olması hedeflenmiştir. 

Uluslararası boyutta faaliyette bulunan EED, Türk enerji sektörünü dünya ile kucaklaştırmayı amaçlamaktadır. Enerji sektöründe karar verici mercilere ulaşmayı ve karar mekanizmalarında sinerji yaratmayı amaçlayan dernek, üyelerine aynı zamanda 100’ün üzerinde ülkede 4500’den fazla üyesi bulunan Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (International Association for Energy Economics – IAEE) olanaklarından faydalanabilme imkanı da sağlamaktadır. 

EED, 2007 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekretaryası’na yapılan başvuru neticesinde dernek Taraflar Toplantıları’na katılmak üzere akredite edildi, Türkiye’den Araştırma Kuruluşları kategorisinde BMİDÇS’ye akredite olan ilk kuruluş oldu.

EED, 2008 yılında 31inci IAEE Uluslararası (Dünya) Konferansını İstanbul’da düzenledi. Bu etkinlik aynı zamanda Türkiye’nin ilk karbon-nötr etkinliği olarak tarihe geçti. 2008 konferansının teknik ve sosyal başarısı yıllarca konuşulurken Türkiye’nin yeni bir organizasyon kazanmasında önemli rol oynadı: EED, 2015 yılında 38. IAEE Uluslararası (Dünya) Konferansını Antalya’da düzenliyor.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI İLE BİÇİMLERİ 

 1. Enerji ekonomisi konusunda yaygın katılımlı tartışma platformları oluşturarak, gerek enerji sektörü gerekse karar verici mercilere iletişim ve sağlıklı karar verme konularında katkıda bulunur.
 1. Dünyada ve Türkiye’de enerji ekonomisi konusundaki gelişmeleri izleyerek, yayın (bülten, makale vb), internet ve benzeri iletişim araçları aracılığıyla üyelerini bilgilendirir.
 1. Ülke bazında enerji ekonomisi konusunda bilinçlenme, bilgi ve tecrübe aktarımı ve tartışma imkanını sağlamak ve ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmelerin takibine katkıda bulunmak amacıyla, bilimsel ve teknik içerikli toplantılar, seminerler, konferanslar ve çalıştaylar düzenler.
 1. Enerji ekonomisi ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulama çalışmalarını izler ve bunları yapan gruplar içinde yer alır.
 1. Katıldığı ya da izlediği araştırmaların sonuçlarını yayımlayarak, bu sonuçların ulusal ve uluslararası yayılımını sağlar.
 1. Enerji ekonomisi konusunda bilinçlenmeye katkıda bulunma amacı ile özel ve kamu kuruluşları personeline yönelik eğitim programları düzenler.
 1. Yurtiçi ve yurtdışında enerji ekonomisi ile ilgili rapor ve çeşitli yayınları derler, bu çalışmaların bir veri tabanını oluşturur ve web sitesinde ulaşılabilir kılar.
 1. Sektör örgütleri ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşları ile sürekli temas halinde olarak enerji konusunda işbirliğini sağlar. 

DERNEĞİN MEVCUT ÜYE DURUMU

 Enerji Ekonomisi Derneği çatısı altında sektörün çeşitli kesimlerinden 226 üye bulunmakta olup bunların sektöre, illere ve mesleğe göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

Sektör Dağılımı

 • Özel Sektör 30%
 • Akemik 25%
 • Öğrenci 26%
 • Diğer 13%
 • Kamu 6%

Mesleki Dağılım

 • Öğretim Üyesi 25%
 • Diğer 26%
 • Öğrenci 26%
 • Mühendis 20%
 • İktisatçı 3%

İllere Göre Dağılım

 • İstanbul 67%
 • Diğer 15%
 • Ankara 14%
 • İzmir 4%